Cytat tygodnia

“Wszechświat to energia, która odpowiada na nasze oczekiwania.”

- James Redfield


Zapisz się do newslettera

Imię:
Email:

KartkiWyślij kartkę

Dowiedz się wszystkiego o Sobie

Podaj nam swoją datę urodzenia, swoje imię oraz płeć a powiemy Ci co Cię czeka w najbliższym roku, kto jest dla Ciebie idealnym partnerem
Data urodzenia
Duchowy Rozwój

O regresji inaczej

Autor Grzegorz Halkiew Joanna Halkiew, 07.01.2017

                                                   O regresji inaczej                       


Rodzimy się niosąc zwykle nadzieję światu i naszym najbliższym. Czasem żyjemy krótko, a czasem z niecierpliwością wyczekujemy końca trudów życia. Raz jesteśmy szczęśliwi, kiedy indziej cierpimy, radość nieustannie przeplata się ze smutkiem. W końcu jednak wszyscy odchodzimy jakby w niepamięć.
Czy rzeczywiście?
Od zarania dziejów ludzie zadawali sobie pytanie: czy jest jakiś ukryty sens w codziennych zmaganiach z rzeczywistością (oprócz oczywistego, zwykłego przetrwania)? Dostrzegając majestat niebios czujemy, że ludzki los nie jest tak daremny i nieznaczący, jak na pozór może się wydawać. Ma z pewnością głębsze znaczenie.
Kurs regresji hipnotycznej dostarcza wielu emocji poruszających najwrażliwsze struny ludzkiej duszy, ponieważ przez wielu uczestników przemawia nie tylko chłodny intelekt, ale także gorące serce.
Żyjemy dziś w jednym z najciekawszych i najbardziej dynamicznych okresów rozwoju ludzkości. Dzięki praktykom regresji coraz więcej ludzi dąży do ponownego przeżycia własnej przeszłości, aby z pomocą nowej wiedzy piękniej i mądrzej ukształtować swoją przyszłość. Z pewnością indywidualne zmiany i poszerzona świadomość tego, kim jesteśmy, jakie duchowe dziedzictwo ze sobą niesiemy, jakie związki poza tymi formalnymi łączą nas naprawdę – wpływają decydująco na postępowanie wszystkich ludzi.
Regresja hipnotyczna jest niepowtarzalnym doświadczeniem ponownego przeżycia przeszłych zdarzeń i emocji, które wyrzeźbiły dzisiejszy kształt nas samych. Jest spojrzeniem na życie z innej perspektywy, odczuciem swojej jedności z przeszłością, przyszłością i wszystkim, co nas tworzy. Jest wiedzą przekazaną z innego wymiaru i służącą najwyższemu dobru. Nie ma tu miejsca na wątpliwości, ponieważ wszelkie słowa to perły mądrości i mimo, że płyną z indywidualnych ust, są przesłaniem do nas wszystkich.
Kurs ten jest nie tylko dla ludzi o dużej wrażliwości i otwartych umysłach, których wibracje i spojrzenie na świat są mi bliskie, ale również dla tych, których wibracje są odmienne, którzy bardziej lub mniej cierpiąc, nie rozumiejąc, tkwią w zaczarowanym kręgu niemocy i przez co stają się ofiarami zewnętrznych zdarzeń. Być może dla nich kurs regresji okaże się najbardziej pomocny.
Proces regresji nie służy tylko zaspokojeniu ciekawości i próżności. Przede wszystkim jest właśnie pozbyciem się przytłaczającego ciężaru, Jest uwolnieniem się od dotychczasowych barier i niemożności. Mądrość podświadomości, która przemawia w tak oczywisty sposób, pozwala na radykalne usunięcie dolegliwości, tych fizycznych, jak i psychicznych. Jest szansą na pełnię życia i inspiracją do dalszego rozwoju.
W prowadzonych przeze mnie regresjach nieustannie zaskakuje mnie bogactwo wiedzy i emocji, które żyją w nas od wieków i do których mamy dostęp poprzez podświadomość. Jej funkcjonowanie rządzi się zupełnie innymi prawami, niż czyni to lewa, logiczna półkula mózgowa, przez co tak często w pierwszej chwili jest dla nas niezrozumiała. Z drugiej zaś strony po rozpoznaniu prawdziwych korzeni istniejącego problemu trudno uniknąć olśniewającego efektu „Acha!” Oczywiste i klarowne stają się powiązania tkwiących w przeszłości przyczyn z ich aktualnymi skutkami.
Nieświadomy umysł ma dostęp do wszelkich wspomnień i doświadczeń przeżytych przez duszę nie tylko w tym życiu, ale także przed narodzinami i we wszystkich poprzednich wcieleniach. Ten wyjątkowy kontakt można nawiązać w stanie hipnozy, dlatego też proces regresji hipnotycznej przynosi niezwykłe efekty poszukiwań i niespodziewanych odkryć.
Jest wędrówką poza czas i przestrzeń bez żadnych ograniczeń. Jest dotknięciem  nieznanego i tak niezmiernie ważnego. Pozwala poznać, kim się jest naprawdę, poznać cały swój byt, a nie zaledwie dzisiejszą egzystencję. Jest oknem, przez które można wejrzeć w swoja przeszłość i świadomie odkryć dzisiejszą życiową lekcję. Uczy, jak tworzyć lepsze jutro, w którym  nie ma  miejsca na waśnie wynikające z prastarych nieporozumień, na nienawiść, której początku już nikt nie pamięta, czy na przerażający dla niektórych - lęk istnienia.
Daje to szansę odnalezienia celu i sensu własnego życia. Pomaga w porę stać się innym człowiekiem i podążać za wewnętrznym głosem intuicji. Docierając do ukrytej pamięci swojej duszy, można wyzdrowieć i w przyszłości uniknąć wielu chorób ciała i psychiki, nosić w sercu ufność, i z pogodą ducha witać własny los, dążąc ku życiu coraz doskonalszemu.
Wyniesione z regresji hipnotycznej wiedza i przeżycia głęboko odmieniają życie ludzi. Poszerzają ich świadomość, otwierają serca, zmieniają nastawienie do otaczającego świata. Nadają inny, głębszy sens naszym związkom. Zaczynamy lepiej rozumieć wzajemne powiązania, spłacanie długów karmicznych czy wspaniałą, spełniająca się miłość. Nowego znaczenia nabierają też warunki materialne. Kiedy oczywista staje się misja duszy, człowiek przestaje błądzić, żyć po omacku. Przekonuje się, że jest sumą wszystkiego, czym był, zanim ponownie się narodził.
Podczas kolejnych materialnych bytów odrabiamy swoje lekcje. Pomiędzy nimi jesteśmy czystą energią wibrującą krystaliczną miłością, której  nie można porównać z jakimkolwiek ziemskim uniesieniem ani opisać używając znanych nam pojęć. To niezwykłe doświadczenie jest udziałem każdego człowieka, który przekroczył barierę śmierci i ponownych narodzin. Wie on, że nieustające duchowe, emocjonalne i intelektualne doskonalenie się, maksymalne wykorzystanie swoich talentów i twórczego potencjału do czynienia dobra, to powinność wpisana w istnienie istot ludzkich.
Ludzie, którzy ponownie przeżyli swoje wcześniejsze wcielenia, łagodnieją,  mają w sobie więcej spokoju, inaczej niż dotychczas pojmują otaczający świat, a trudne sytuacje stają się dla nich zrozumiałe i nie wywołują gwałtownych emocji. Stawiają mniej pytań, ponieważ więcej rozumieją, widzą szerzej, głębiej. Reinkarnacja uświadamia bowiem duchowość drogi człowieka i jego odpowiedzialny udział w dziejach całej ludzkości.
Idea reinkarnacji stanowi podstawowy dogmat wielu religii. Oznacza ewolucję ludzkiego ducha w trakcie kolejnych wcieleń na ziemi. Przejawia się w doskonaleniu siebie, swoich talentów i uzdolnień, odpracowaniu wyrządzonego zła, ale też w doświadczaniu miłości od pierwszego wejrzenia czy w kontynuowaniu misji swojej duszy. Ostatecznym celem kolejnych wcieleń ziemskich jest osiągnięcie świadomej bezwarunkowej, niczym nieograniczonej miłości i poczucia jedności z całym wszechświatem.
W czasie jednego wcielenia poznajemy bardzo dużo, ale czasu tego i tak nie wystarczy, aby osiągnąć poziom najwyższej świadomości i samopoznania. Dusza ma do dyspozycji wiele wcieleń, aby w najwłaściwszy dla siebie sposób przeżyć przeznaczone dla niej doświadczenia.
Karma – termin dość powszechnie używany dzisiaj w niektórych kręgach – jest sanskryckim słowem, które dosłownie oznacza „działanie”. Jednak w myśli filozoficznej zyskało ono znaczenie prawa przyczyny i skutku, któremu podlega każde ludzkie zachowanie, i jako takie stanowi podstawę teorii reinkarnacji. Każda myśl, uczucie czy działanie rodzi karmę. Wszystko, co „wysyłamy”, po pewnym czasie wraca do nas, choć oczywiście w innej konstelacji zdarzeń. Świadomość ewentualnych skutków swoich czynów może powstrzymać człowieka od określonego postępowania. Jeżeli tak się jednak nie stanie, w przyszłości czekają nas konsekwencje.
W zasadzie założeniem karmy nie jest karanie i nagradzanie, aczkolwiek wyraża ona odległą relację przyczynową między dawnym przewinieniem a obecnym cierpieniem lub związek dzisiejszego dobrobytu z niegdysiejszymi dobrymi uczynkami. Karma to jednak przede wszystkim proces wzrastania, edukacji i nabierania świadomości swojego postępowania, tak by było ono coraz doskonalsze.
Nieporozumieniem jest więc – powszechne wśród osób pobieżnie zaznajomionych z tą koncepcją – traktowanie swoich niepowodzeń wynikających z błędnie podejmowanych decyzji jako rezultatu ciężkiej karmy. To wygodny sposób zrzucenia odpowiedzialności na siły wyższe, ale nie wszystko jest przeznaczeniem. Większość fatalnych konsekwencji wynika po prostu z charakteru człowieka, podejmowanych przez niego decyzji i działań albo z niewiedzy. W realnym świecie, w którym karma miesza się przecież z własną teraźniejszą kreacją, odnajdujemy wszystko, co może być dostępne ludzkiemu doświadczeniu: i to co piękne i to, co wzniosłe, radosne i żałosne, bolesne i upokarzające.
W trakcie inkarnacji wielokrotnie zmieniamy płeć. Z punktu widzenia odrabianych życiowych lekcji zawsze wybieramy taka powłokę cielesną, która najbardziej odpowiada realizacji danego zadania. Wiele razy można być kobietą, zanim w którymś kolejnym wcieleniu pojawi się wcielenie męskie i odwrotnie. Jeżeli dusza ma wykreować w sobie pewne cechy przypisane męskiemu aspektowi osobowości, a człowiek skrzętnie omija tę lekcję, z pewnością doświadczenia i płeć powrócą. W tej szkole nie ma miejsca na oszustwa. Mierzymy się ze swoim problemem tak długo, a wreszcie go pokonamy.  
W chwili, kiedy coś się wydarza, nawet nie podejrzewamy, jakie skutki niesie to ze sobą. Często protestujemy, cierpimy, uważamy się za pokrzywdzonych przez los, a wystarczy cierpliwie poczekać, aby objawił się cykl znakomicie połączonych ze sobą „przypadków” czy  „zbiegów okoliczności”, prowadzących do określonego celu.
Regresja do poprzednich wcieleń pozwala na rozpoznanie i zrozumienie łańcucha przyczyn i skutków zdarzeń, które oglądane tylko z perspektywy aktualnego życia są niepojęte, i pozbawione logicznego związku. Dopiero kompleksowe doświadczenie kontekstu problemu ciągnącego się czasami setki lat pozwala na jego odkrycie, złagodzenie i zlikwidowanie.
Gdzieś w innym wymiarze zostaje podjęta przez naszą duszę decyzja o ponownym przyjściu na świat oraz o lekcji, którą mamy w danym życiu wypełnić. Jest to w pełni świadomy wybór, aczkolwiek w innym rozumieniu, niż pojmuje go nasza ziemska świadomość. Powtarzamy swoje powroty tak wiele razy, aż wreszcie nasze zadanie zostanie wypełnione. Decydujemy się na określone warunki, wybieramy sobie rodziców, rodzeństwo, czas i miejsce urodzenia. Wszystkie te okoliczności i osoby przynoszą nam doświadczenia, które pomagają wzrastać naszej świadomości.
W kolejnych wcieleniach spotykamy ludzi i sytuacje, które są swoistym zwierciadłem naszego postępowania. Tak długo cierpimy i tak często dotykają nas tragedie, choroby czy życiowe dramaty, aż wreszcie pojmiemy i naprawimy kiedyś wyrządzone zło, ucząc się prawdziwie kochać.
Nigdy też nie mamy do czynienia z karmą przerastającą nasze możliwości. Jeżeli los przynosi cierpienie, przynosi też nadzieję i możliwości wyjścia z opresji. Ból zawsze jest zwiastunem wewnętrznego rozwoju. Musimy coś w sobie zmienić, aby już nie powrócił. Zmusza on do zastanowienia się i głębokich duchowych przemian. W świecie porządku, sprawiedliwości i dobrodziejstw, jaki odsłania nam proces reinkarnacji, nie ma potrzeby lękania się. Dobry los też znajduje swoje miejsce!
Energia nawet pojedynczej myśli człowieka wywołuje wymierne skutki.  To, co czynimy, ma niewątpliwy wpływ na losy innych ludzi. Prawo karmy mówi, że osoba spełniająca dobry uczynek wobec drugiego człowieka zmieniła kierunek jego życia. Prędzej czy później los spotyka ich ze sobą w kolejnym życiu, aby umożliwić wyrażenie wdzięczności. Podobnie skrzywdzenie kogoś powoduje spotkanie się sprawcy z ofiarą, aby dobrocią i miłością naprawić wyrządzone zło.
Błędne zachowanie człowieka wynika z poziomu rozwoju, na jakim znajduje się jego świadomość. Dysponuje on adekwatnymi do tego poziomu umiejętnościami i podejmuje decyzje najlepsze, na jakie go w danej chwili stać. Zmiana zachowania może nastąpić jedynie w wyniku nabywania wiedzy i doświadczenia, czyli rozwoju osobistego, a w rezultacie rozwoju świadomości.
Wiedza i sposób rozwiązania konfliktu, pokonania choroby czy problemu zawsze istnieją w naszym wnętrzu. Trzeba tylko po ową mądrość sięgnąć. W każdym doświadczeniu, w każdym środowisku  dusza ma absolutne prawo wyboru. Cierpimy i chorujemy do momentu, kiedy nie zaczniemy wybierać miłości zamiast lęku, przebaczenia zamiast nienawiści, akceptacji zamiast krytyki i odrzucenia. Los jest cierpliwy i tak wiele razy daje szansę, aż wreszcie nauczymy się żyć z miłością.
Regresja hipnotyczna przeznaczona jest dla osób dojrzałych, które czują wewnętrzną potrzebę dalszych duchowych wskazówek do swojego rozwoju. To pomoc dla tych, którzy cierpią fizycznie lub psychicznie, nie mogąc uporać się z nękającymi ich chorobami i problemami. Dolegliwości mogą być banalne - takie jak uporczywe bóle gardła albo poważniejsze, jak zaburzenia seksualne czy jąkanie, aż po ciężkie schorzenia typu stwardnienie rozsiane.
Regresja jest szczególnie pomocna w sytuacjach, kiedy powtarzają się bolesne okoliczności życiowe, kiedy po wielekroć człowiek cierpi z tego samego powodu i nie jest w stanie poradzić sobie z nawiedzającymi go nieszczęściami. Taki stan dobitnie świadczy o bagaży konfliktów, które niesiemy z przeszłości. Poznanie ich i zmiana postępowania pozwala na wyzdrowienie oraz dalszy rozwój.
Jednym z najważniejszych zadań regresji jest znalezienie odpowiedzi na kluczowe pytania:
Co jest sensem życia każdego indywidualnego bytu ludzkiego?
Jaką lekcję trzeba odrobić w tym życiu? Czego aktualnie życie ma mnie nauczyć?
Kiedy człowiek poznaje tajemnicę swojego istnienia, jest bardzo szczęśliwy. To widać na odległość. Jego promienna twarz, otwarte spojrzenie, radosne gesty, sprężyste ruchy mówią same za siebie. Otaczająca go aura jest jasna, a wibracje myśli bardzo wysokie. Spotyka go mniej rozczarowań, ponieważ więcej w życiu rozumie. Podejmuje słuszne decyzje, mając wiedzę znacznie głębszą od innych. Silniej akceptuje rzeczywistość i częściej kieruje się głosem serca. Planując przyszłość, korzysta z intuicji i całej swojej mądrości życiowej. Pojmuje swoje istnienie w szerszym kontekście. Potrafi dostrzec inny jego wymiar niż tylko ten zewnętrzny, materialny, w którym w największym stopniu dotychczas się realizował.
Różnica jest taka jak na wykładzie, gdzie niektórzy słuchają słów, starają się je rozumieć, ale i tak nie pojmują całości koncepcji, którą chce przekazać wykładowca, inni natomiast znakomicie czytają więcej, w lot czują intencję, odbierają zarówno język, którym się posługują, jak również język gestów czy postawę ciała. Patrzą holistycznie, widząc problem na wylot. Z nimi można przenosić góry i to z nimi możliwy jest kontakt bez słów i znakomite porozumienie.
W czasie regresji umysł świadomy kontaktuje się z przestrzenią, w której istnieje zapis wszystkich zdarzeń z przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Przedstawia je w postaci obrazów, myśli i potężnych emocji. Obrazy mogą być bajecznie kolorowe, a myśli przychodzą błyskawicznie, jak strzała, często są olśnieniem.
Za każdym razem człowiek poddany regresji hipnotycznej przeżywa swoją poprzednią rzeczywistość, a równocześnie ma poczucie teraźniejszości, Zachowuje się stosownie do wieku, w którym się odnalazł i nie ma żadnych wątpliwości co do swojej tożsamości. Równocześnie podróżuje przez epoki, identyfikując się z postaciami, których losy przeżywa.  Widzi świat oraz siebie w wielu różnych wariantach. Czasami ogląda sceny z góry, z zewnątrz, czasami zaś jest włączony do akcji w ciele osoby, którą był.
Odnajduje siebie w zamierzchłych czasach, gdzie nosiło się odmienne od nas stroje i prowadziło typowe dla tamtych czasów rozmowy, czasami w wymarłych językach lub z dawno nie używanymi słowami czy archaiczną składnią, Równocześnie czuje ogromne bezpieczeństwo płynące z opieki hipnoterapeuty, który zawsze czuwa. Zwykle ludzie pamiętają wszystko, co było ich udziałem. Również podczas hipnozy ludzie potrafią cenzurować wspomnienia. Bywa tak, że te, które uważają za wstydliwe, kompromitujące pozostawiają dla siebie. Dla całego procesu nie ma to znaczenia, ponieważ to, co było najważniejsze już zaistniało. Rzecz została uświadomiona i przeżyta emocjonalnie.
Przeważająca większość odkrytych wcieleń to zwykłe, pospolite losy ludzkie. Życiorysy biednych chłopów, ciemiężonych robotników, pospolitych rybaków, biednych kobiet, wychowujących liczne potomstwo, czy ginących na wojnie żołnierzy. Sporadycznie pojawia się ktoś przynależny do rodu królewskiego, szlachcic, czy starożytny kapłan. Ta statystyka odzwierciedla nasze normalne życie. Wybitnych jednostek jest tylko garstka.
W czasie regresji myślenie przebiega wielopłaszczyznowo. Obrazy nakładają się, jak klisze filmowe i dzięki temu możliwe jest odnalezienie tych, z którymi już kiedyś żyliśmy. Rozpoznajesz to przyglądając się swoim uczuciom. Ta sama miłość płonie w oczach, ta sama nienawiść dławi w sercu. To uczucia identyfikują dusze zamieszkujące różne ciała. Kiedy się odsłaniają, masz poczucie, że je wspominasz, a nie wymyślasz.
W czasie regresji doświadczasz nie tylko poprzednich wcieleń, zdarzeń, ale przede wszystkim towarzyszącym ich uczuć. To one stanowią esencję twojego bytu: radość i płacz, złość i nienawiść, błogość i cierpienie.
Czasami można usłyszeć muzykę czy śpiew, zobaczyć kolorowe obrazy, podziwiać urodę przyrody, pamiętać swoje myśli i powtórnie przeżywać uniesienia. Najważniejsze są jednak uczucia, które trudno przełożyć na słowa.
Wielkim przeżyciem jest poznanie sytuacji ludzkiej duszy pomiędzy jej pobytami na ziemi oraz otrzymanie najdoskonalszych odpowiedzi Wyższego Ja, udzielonych na każde zadane pytanie. Cokolwiek się zdarza jest piękne i mądre, bo ofiaruje tobie niezwykle głębokie doświadczenie samego siebie.
Przygotowanie do regresji hipnotycznej
Potrzebna jest umiejętność głębokiego relaksowania się, pozostawienia spraw codziennych za sobą, bycia w danym miejscu i czasie – wszystko, to przynosi proces odkrywania przyszłości. Kolejnymi ważnymi umiejętnościami są: nawiązanie kontaktu ze swoją podświadomością, słuchanie głosu intuicji, mądrości Wyższego Ja, podążanie za przewodnikiem, a także pozbycie się na jakiś czas wewnętrznego krytyka i logicznego, kategorycznego oceniania zdarzeń, pozwolenie sobie, aby wszystko działo się bez twojego świadomego udziału.
   

Grzegorz i Joanna Halkiew

Kurs regresji hipnotycznej + LBL
Kursy zawodowe i warsztaty rozwoju osobistego

 

 

Twój horoskop

Baran
20.03-19.04
Byk
19.04-20.05
Bliźnięta
20.05-21.06
Rak
21.06-22.07
Lew
22.07-23.08
Panna
23.08-22.09
Waga
22.09-23.10
Skorpion
23.10-22.11
Strzelec
22.11-21.12
Koziorożec
21.12-20.01
Wodnik
20.01-18.02
Ryby
18.02-20.03

Ezoter na telefonie

Ezoter poleca

                                           


  


Oczyszczanie energetyczne ciała i przestrzeniLiczniki

Ezoter poleca artykuł

Wylecz cukrzycę. Rewolucyjny program żywieniowy zapobiegający chorobie i cofający jej skutki.

Cukrzycę można wyleczyć, a wszelkie towarzyszące jej schorzenia wyeliminować. Tak naprawdę większość chorych na cukrzycę może w bardzo prosty sposób całkowicie odzyskać zdrowie i ograniczyć przyjmowanie leków. »


Najczęściej czytane

Najnowsze komentarze

Nasz ekspert

Prognoza na styczeń 2019

Nowy rok zaczynamy dwoma ważnymi zaćmieniami - Słońca i Księżyca oraz ciężkim półkrzyżem na pełni. Wygląda na to, że czekają nas duże i niezbyt przyjemne zawirowania. O tym, co nas czeka w styczniu pisze nasz astrolog Piotr Gibaszewski w swojej prognozie na styczeń 2019.
więcej »