Cytat tygodnia

“Wszechświat to energia, która odpowiada na nasze oczekiwania.”

- James Redfield


Zapisz się do newslettera

Imię:
Email:

KartkiWyślij kartkę

Dowiedz się wszystkiego o Sobie

Podaj nam swoją datę urodzenia, swoje imię oraz płeć a powiemy Ci co Cię czeka w najbliższym roku, kto jest dla Ciebie idealnym partnerem
Data urodzenia
Duchowy Rozwój

Nawyk bycia sobą

Autor Grzegorz Halkiew, 23.10.2016

                                                
   Nawyk bycia sobą

Jeszcze nie tak dawno wielu psychologów mówiło „zdejmij maski i bądź sobą”, co dosłownie oznaczało - przestań udawać kogoś innego. Tak nadal jest w new age - tam odrzuca się myślenie, zmiany i pozostawia się życie samo sobie.
Skoro jednak czytasz to co piszę, oznacza to prawdopodobnie, że należysz do tej części społeczeństwa, która rozwija swoją świadomość. Gdy spojrzysz świadomie na siebie możesz zauważyć, że są rzeczy, które tobie nie do końca odpowiadają - zdrowie, stan posiadania, 
czy też relacje. To oczywiście nie dotyczy osób idealnych, one mają wszystko idealne, ale nawet u nich zawsze może być lepiej. ;)
Większość ludzi skupia się w swoim życiu na trzech elementach: na otoczeniu, ciele 
i czasie.  Utożsamiają się z nimi- stają się one wyznacznikiem ich własnego miejsca w świecie. 
Możesz zadać sobie pytanie, co robić, gdy to co masz, gdzie i z kim jesteś, ani nawet twój wiek - tobie nie odpowiada? Czyli - co robić gdy nie chcesz być dalej sobą? 
Powiem tobie, ale zacznijmy od początku.
Według aktualnych teorii neuronauki struktura mózgu odzwierciedla wszystko, co znasz 
w swoim otoczeniu. Wszystkie informacje, jakie napływają do ciebie przez całe życie, w postaci wiedzy i doświadczeń, poprzez połączenia synaptyczne mózgu, są przechowywane w umyśle.
Związki z ludźmi, różnorodne rzeczy, które znasz i które posiadasz, miejsca które odwiedziłeś, i w których mieszkałeś w różnych okresach życia, oraz miliardy innych doświadczeń – większych i mniejszych zdobytych na przestrzeni lat – wszystko to współtworzy strukturę twojego umysłu. 
To z tego - zapisanego tam dorobku - wynika twój wachlarz wyuczonych działań i zachowań, powtarzanych w  ciągu całego życia, w różnych jego sytuacjach.
Większość osób nawet nie zauważa, że nie żyje świadomie, a ich życie jest wynikiem jakiejś sytuacji. Wynikiem tego, że ma takich nie innych rodziców, którzy wychowali ich w ten, a nie inny sposób. I ci ludzie odwiedzają różne miejsca i stają się tych miejsc żywym hologramem. Suficki mistyk Gurdżijew powiedziałby, że stali się robotami utkanymi z poszczególnych sytuacji swojego życia.
W ciągu dnia stale reagują na przeróżne bodźce – otoczenie pobudza ich różne obwody mózgowe.  
W skutek tych automatycznych reakcji zaczynają też automatycznie myśleć i działać. A gdy myślą i działają, uaktywniają się te sieci neuronów i komórek, które odzwierciedlają wcześniejsze wdrukowane doświadczenia, i nadal myślą automatycznie - czasami tylko budząc się zadają pytanie: co tu robią? Dlaczego są z tą, a nie inną osobą? Budzą się na chwilę 
i w poczuciu niemożności ponownie zapadają w sen robota. 
Skoro myśli decydują o twojej rzeczywistości, a myślisz wciąż tak samo odzwierciedlając otoczenie, to dzień po dniu będziesz tworzył wciąż tę samą rzeczywistość. Tak oto wewnętrzne myśli i uczucia dokładnie dopasowują się do zewnętrznego życia, ponieważ to właśnie twoja zewnętrzna rzeczywistość – wraz ze wszystkimi problemami, uwarunkowaniami 
i okolicznościami – wpływa na twój sposób myślenia i odczuwania w rzeczywistości wewnętrznej.
Codziennie kiedy spotykasz te same osoby, robisz te same rzeczy, jeździsz do pracy, wykonujesz podobne obowiązki, odwiedzasz te same miejsca, patrzysz na te same rzeczy, znajome wspomnienia związane ze znajomym światem każą ci powtarzać te same doświadczenia.
Jeśli jesteś taką osobą, można powiedzieć, że otoczenie kontroluje twój umysł, a ty tworzysz wciąż to samo. A twoja przeszłość tworzy twoją przyszłość.
Twoje myśli zanurzone są w minionych wspomnieniach i możesz odtwarzać jedynie minione doświadczenia.
Czujesz się bezpiecznie w swojej strefie większego lub mniejszego komfortu. Utożsamiasz zewnętrzny, znajomy świat z tym, za kogo się uważasz. Rozpoznajesz siebie w tym wymiarze, w tej określonej czasoprzestrzeni. 
Z każdy dniem stajesz się coraz bardziej skostniały, bezwolny, zużyty. Nawet się przed tym nie bronisz, zgorzkniały czekasz na śmierć.
Czasami tylko zastanawiasz się, dlaczego inni są szczęśliwi, śmieją się i mają to, co chcą mieć?
Hej - obudź się. Wszystko jest w zasięgu twoich rąk i możliwości. Niczyjego życia nie skopiujesz, ale z całą pewnością możesz mieć własne - uszyte na swoją miarę.

Dobra wiadomość jest taka, że skoro sam stworzyłeś to błędne koło, to i sam możesz się
z niego wyrwać.

Zastanawiasz się, czy to możliwe być szczęśliwym?
Fizycy kwantowi poprzez doświadczenia odkryli, że osoba obserwująca maleńkie cząstki, 
z których zbudowany jest atom, wpływa na ich zachowanie - wpływa na zachowanie materii 
i energii. 
Eksperymenty kwantowe dowiodły, że w niewidzialnym polu energetycznym elektrony istnieją jednocześnie w nieskończonej liczbie możliwości i prawdopodobieństw. 
Naukowcy zauważyli, że kiedy obserwator koncentruje uwagę na jakimś położeniu dowolnego elektronu, ten elektron tam - w tym właśnie miejscu się pojawia. Innymi słowy cząstki pojawiają się tylko w rzeczywistości uzgodnionej, czyli w takiej, do której ktoś jest przekonany. 
Fizyka nazywa to zjawisko „załamaniem funkcji falowej” lub „efektem obserwatora”.
Dzięki badaniom naukowym wiemy, że pod wpływem obserwatora następuje specyficzny punkt w czasoprzestrzeni, kiedy wszystkie potencjalne manifestacje obserwowanego elektronu załamują się, przyjmując postać fizycznego zdarzenia. Odkrycie to sprawia, że umysł i materia nie mogą już być uważane za odrębne, są ze sobą nierozerwalnie powiązane, ponieważ umysł subiektywny wywiera wymierny wpływ na  obiektywny świat fizyczny.
Na poziomie subatomowym energia reaguje na świadomą uwagę obserwatora i staje się materią.
Czy zastanawiałeś się, jak zmieniłoby się twoje życie, gdybyś nauczył się kierować efektem obserwatora i załamywać nieskończone fale prawdopodobieństwa tak, aby stawały się taką rzeczywistością, którą w pełni akceptujesz?
Zapewne myślisz nad tym, jak stać się  lepszym kwantowym obserwatorem i kreatorem swojego życia. Na pewno wiesz, o czym mówię. O tworzeniu takiego świata, jaki zawsze chciałeś mieć.
Jeśli potrafisz wyobrazić sobie jakieś zdarzenie w swojej przyszłości związane z jednym ze swoich pragnień, to w tej chwili ta rzeczywistość już istnieje jako możliwość w polu kwantowym.
Skoro umysł potrafi wpływać na pojawienie się elektronu, to może również wpływać na pojawienie się każdej możliwości. 
Swoim myśleniem jesteś połączony ze wszystkim w polu kwantowym. Tak, jak każdy człowiek emitujesz unikalny sygnał energetyczny, który jest twoją sygnaturą i jednocześnie sygnaturą twojego losu. Wszystko, co materialne, zawsze emituje określony sygnał energetyczny, który jest nośnikiem informacji. Twoje zmienne stany umysłu, świadomie lub nieświadomie modyfikują tę sygnaturę w każdej chwili. Twój los zależny jest od tego, co najczęściej emitujesz. 
Zgodnie z kwantowym modelem rzeczywistości, żeby zmienić swoje życie, musisz gruntownie zmienić sposób myślenia, działania i odczuwania. Musisz zmienić swój stan bytu. Bo myśli, uczucia i zachowania stanowią w gruncie rzeczy twoją osobowość, a przecież to właśnie osobowość tworzy twoją rzeczywistość.
Aby więc stworzyć nową rzeczywistość, nowe życie, musisz stworzyć nową osobowość, stać się kimś innym.
Aby się zmienić zarówno na poziomie myśli, jak i działań powinieneś wykroczyć poza obecne okoliczności, poza swoje otoczenie.
W modelu hipnozy jaki tobie proponuję, myśli należy traktować jak ładunek elektryczny, 
a uczucia jak zapis magnetyczny w polu kwantowym. Twoje myśli wysyłają sygnał elektryczny do pola magnetycznego. Uczucia, które poprzez myślenie w sobie wywołujesz, dostrajają twoje pole magnetycznie do pola wydarzeń, których pragniesz. Wszystko to, co myślisz i to co czujesz, wytwarza stan bytu, który generuje sygnaturę elektromagnetyczną, wpływającą na każdy atom w twoim świecie.
Powinno to ciebie skłonić do zadania sobie pytania: Co emitujesz na co dzień? I czy robisz to świadomie, czy bardziej nieświadomie?
Wszelkie potencjalne doświadczenia mają postać sygnatur elektromagnetycznych w polu kwantowym. Nieskończona liczba sygnatur– geniuszu intelektu, bogactwa materialnego, wolności, zdrowia – istnieją już jako energia o określonej częstotliwości.
Gdy tworzysz nowe pole elektromagnetyczne, zmieniając dotychczasowy swój stan bytu, dopasowujesz się bardziej do tego potencjału w kwantowym polu informacji, na którym tobie zależy.
Pozytywne myśli i uczucia niezmiennie utrzymywane w twojej duszy, zasilają stan bytu, który generuje te same - co odczuwasz - zachowania i tę samą rzeczywistość. 
Jeśli więc chcesz zmienić jakiś aspekt swojej rzeczywistości, myśl, czuj i działaj inaczej niż dotąd: musisz być „inną, lepszą wersją siebie”. Należy stworzyć nowy stan umysłu 
i oczekiwać  inny wynik, swoim nowym umysłem.
Z kwantowego punktu widzenia, jako obserwator będący w stanie hipnozy, której ciebie uczę, stwarzasz nowy stan bytu i generujesz nową sygnaturę elektromagnetyczną. Kiedy to robisz dopasujesz się do oczekiwanej rzeczywistości w polu możliwości.
Wiem, że to frustrujące, gdy życie wydaje się bez końca powielać te same negatywne wyniki w postaci nieznacznie różniących się od siebie wariacji. Ale dopóki pozostajesz tą sama osobą, dopóki twoja elektromagnetyczna sygnatura pozostaje niezmienna, nie możesz oczekiwać nowego wyniku. Nie możesz jednocześnie postępować po staremu i oczekiwać czegoś innego, niż do tej pory otrzymywałeś. Aby otrzymać nowe możliwości, trzeba postępować inaczej.
Zmienić swoje życie, znaczy zmienić swoją energię – dokonać elementarnej zmiany w umyśle i emocjach.
 
Jak dostać się do pola kwantowego i zmienić swój los?

Rzeczywistość kwantowa jest wielowymiarowa i jako taka istnieje poza ludzkimi zmysłami, 
w sferze bezcielesności, nicości i bezczasowości.
Paradoksalnie, aby wpłynąć na swoją rzeczywistość, czyli fizyczne otoczenie, aby uzdrowić ciało albo zmienić jakieś zdarzenie w swojej przyszłości, powinno się całkowicie porzucić swój świat zewnętrzny, bo teraz nie o fizyczność chodzi, lecz o energię. 
Możesz wyzwolić się z poczucia własnego ciała, bo ono też jest wynikiem energii; stracić poczucie czasu, bo czas jest też wymiarem; stać się czystą świadomością.
W ten sposób zapanujesz nad swoim otoczeniem, ciałem i czasem.
Twój mózg ma wrodzoną zdolność wykorzystania tej zdolności.
Czy kiedykolwiek miewasz wrażenie, jakby czas i przestrzeń zniknęły? Przypomnij sobie te chwile, kiedy podczas jazdy samochodem skupiasz się na tym, co zaprząta twoją głowę. Zapominasz wówczas o swoim ciele i tracisz jego poczucie w przestrzeni, zapominasz 
o otoczeniu i znika świat zewnętrzny, i zapominasz o czasie nie mając pojęcia, jak długo znajdujesz się w tym transie. W takich chwilach stajesz u progu symbolicznych drzwi wiodących do pola kwantowego. W tych chwilach jesteś w hipnozie.
Subatomowy świat pola kwantowego składa się z czystej świadomości, nie możesz w pole wniknąć w innej postaci, niż świadomością. Nie możesz wejść przez drzwi do pola kwantowego fizycznie. Ale możesz wejść w stanie hipnozy i dokonać zmian, jakie tobie odpowiadają. 
Czy po tych zmianach będziesz szczęśliwy? To zależy już od ciebie i twoich wyborów, 
i wyobraźni! Ja mogę jedynie podpowiedzieć, co moim zdaniem warto mieć, a z czego lepiej zrezygnować. Tym razem nie los, ale ty samodzielnie będziesz wybierać. I nie wiem, czy do prawdziwego szczęścia będziesz podchodził jak wilk do jeża, na podobieństwo Billa Murray’a z filmu „Dzień świstaka” – za każdym doświadczeniem stając się mądrzejszym. Czy może od razu skoczysz na głęboką wodę i staniesz się chodzącym szczęściem? Tym razem nie los, ale ty będziesz o wszystkim decydować. Ty i twoje nowe wybory - wybory nie z losu, ale z pola czystej świadomości. Chcesz tak?
 
Zapraszam na kurs Hipnozy energetycznej. 
Grzegorz Halkiew
 

Twój horoskop

Baran
20.03-19.04
Byk
19.04-20.05
Bliźnięta
20.05-21.06
Rak
21.06-22.07
Lew
22.07-23.08
Panna
23.08-22.09
Waga
22.09-23.10
Skorpion
23.10-22.11
Strzelec
22.11-21.12
Koziorożec
21.12-20.01
Wodnik
20.01-18.02
Ryby
18.02-20.03

Ezoter na telefonie

Ezoter poleca

                                               


Oczyszczanie energetyczne ciała i przestrzeni


Liczniki

Ezoter poleca artykuł

Opowieść o Twojej Duszy: Odkrywanie Perły Twojej Prawdziwej Tożsamości

Dusza porównywana jest przez niektórych do perły, która wrzucona została do morza materialnego wszechświata. Celem naszego życia jest poszukiwanie perły i odkrycie naszej prawdziwej tożsamości. »


Najczęściej czytane

Najnowsze komentarze

Nasz ekspert

Prognoza wideo na grudzień 2020

O głośnej już koniunkcji Jowisza z Saturnem wraz z ich ingresem w znaku Wodnika i o wodnikowych ideach, które zaczną się przejawiać, o zaćmieniu Słońca i tranzycie węzłów księżycowych przez pas Strzelec - Bliźnięta.
więcej »