Cytat tygodnia

“Wszechświat to energia, która odpowiada na nasze oczekiwania.”

- James Redfield


Zapisz się do newslettera

Imię:
Email:

KartkiWyślij kartkę

Dowiedz się wszystkiego o Sobie

Podaj nam swoją datę urodzenia, swoje imię oraz płeć a powiemy Ci co Cię czeka w najbliższym roku, kto jest dla Ciebie idealnym partnerem
Data urodzenia
Duchowy Rozwój

Psychometria

Autor Krystyna Kwiecinski, 01.06.2013
                                                          

                                                         

                                                          PSYCHOMETRIA          W poprzednim artykule opisywane było zjawisko psychometrii i możliwości jego wykorzystania w życiu codziennym, jak poszukiwanie minerałów i wody, zaginionych ludzi i przedmiotów, oraz do odkrywania zdarzeń historycznych (w archeologii). Psychometria należy do radiestezji. Umiejętności psychometryczne pomagają w pracy radiestetom. W Polsce, radiestezja jest zawodem uznawanym w prawie rzemieślniczym, podobnie jak energoterapia. Oba zawody posiadają w Polsce wielu przeciwników, którzy (niezależnie od poziomu wykształcenia, oraz pełnionych funkcji publicznych), nie zawsze posiadają właściwą i wystarczającą wiedzę na ten temat.

          Radiesteci współpracują również z policją kryminalną i sądami jako biegli. Mogą wykonywać te czynności dzięki posiadanym i odpowiednio rozwiniętym umiejętnościom odbioru świata duchowego w formie informacji energetycznych i przekształcanie ich na zrozumiałe dla wszystkich wiadomości. Wszystkie małe dzieci posiadają te możliwości, jako cechy wrodzone, ale niestety na skutek krytyki dorosłych, negatywnych wpływów szkoły, kondycjonowania przez społeczeństwo i duchownych, tracą je, często na zawsze. Dzieci widzą aurę człowieka, zwierzęcia, rośliny czy przedmiotów martwych, takich jak kamień, dom czy samochód. Często dzieci widzą postacie z innych wymiarów, takie jak elfy, krasnale, grole czy inne. Na tego typu zjawiska nigdy nie należy reagować gwałtownie, ani krzykiem, ani strachem.

            Świat, w którym żyjemy na co dzień, odbieramy tylko fizycznymi zmysłami. Inne światy, które nas otaczają lub kontaktują się z naszym światem, dla wielu ludzi są nie dostępne, niezrozumiałe i przerażające. Jeżeli dziecko widzi lub słyszy coś innego niż inni, nie należy reagować na nie  krzykiem, że to jest nieprawda. Należy potraktować to jako normalne zjawisko. Dziecko „widzące” nie będzie się wtedy bało zjawisk „paranormalnych”, nie będzie uważało siebie za kogoś nienormalnego, chorego innego jak wszyscy. To są uzdolnienia przyniesione na ten świat. Każde uzdolnienia można wzmocnić i rozwinąć przez odpowiednie ćwiczenia i treningi. Najważniejszym ćwiczeniem jest wizualizacja. Trenowanie w umyśle, z zamkniętymi oczami, widzenia tego co się chce w danym momencie zobaczyć. Przy tym ćwiczeniu trzeba zawsze wykluczyć swoją i cudzą sugestię, lęki różnego rodzaju, sceny z programów telewizyjnych, przekonań własnych i cudzych. Wszystko to tworzy w nas blokady. Takie blokady powodują ograniczenie możliwości podejmowania jakichkolwiek działań duchowych, prawidłowych decyzji, pracy nad sobą, doskonalenia siebie i swoich duchowych możliwości. Dlatego tak ważna jest forma słów wymawiana przez dorosłych do dzieci. Pamiętajcie że dzieci dorastają, a ich przekonania wmówione przez dorosłych (rodziców, krewnych, nauczycieli, katechetów, osób duchownych) pozostają w ich umysłach i blokują ich działanie. Złe słowa krytyki, często używane jako negatywna motywacja, to najgorsze, co może dziecko spotkać ze strony kochającej go rodziny. Przykładem takich zdań są: „..ty się niczego nigdy nie nauczysz!!”, „..ty jesteś leń patentowany!!”, „…ty jesteś niedorozwinięty” itd. Zdania te, kodują dzieci dokładnie tak, jak ich treść brzmi, a treść ta, owocuje u dorosłego człowieka.

          Wielokrotnie spotykam dorosłych już ludzi, których skutecznie zablokowały przeżycia z dzieciństwa. Czasem te blokady sięgają nawet życia embrionalnego. Wtedy trzeba oczyszczać okresu ciąży i wczesnego dzieciństwa, by uwolnić go od blokad. Oczyścić programy, które cały czas miał zakodowane w sobie. Potem trzeba sformułować indywidualne afirmacje i „odrzucić typ ofiary”, przekonać własną podświadomość, że jest się już pełnowartościową istotą duchową godną otrzymywania wszystkiego co dobre. Dopiero wtedy człowiek dorosły pozbywa się blokad, narzuconych mu w dzieciństwie.

          Kiedyś pojawił się na prywatnej konsultacji 15-letni chłopiec, mieszkający w Anglii. Jego problemem był paniczny strach przed duchami i fakt, że nie może o tym z nikim rozmawiać. Po otrzymaniu odpowiedniej wiedzy dotyczącej jego problemu, nastolatek przestał się  bać, zaakceptował swoje niecodzienne duchowe zdolności medium i był szczęśliwy, że nie jest jedynym z takimi uzdolnieniami.

          Do ćwiczeń rozwijających zdolności z dziedziny psychometrii należy między innymi ćwiczenie polegające na odczytaniu treści zawartej w zamkniętej jeszcze korespondencji. Nie ma znaczenia czy jest to korespondencja klasyczna czy mailowa. Zrób najpierw siedem głębokich wdechów i wydechów, zamknij oczy i się skoncentruj i spróbuj odpowiedzieć na pytania: „Czy w liście są dobre czy złe wiadomości?”, „jaki był nastrój piszącego?”, „jakie emocje  dochodzą do ciebie?” itp. Po pewnym czasie powtarzania takich ćwiczeń, będziecie otrzymywać coraz więcej i dokładniejszych informacji. Podobne ćwiczenia można wykonywać gdy dzwoni telefon. Podnosząc słuchawkę pomyślcie czy to kobieta, czy mężczyzna, ktoś znajomy, jaka sprawa?

           Istnieje również zjawisko „deja vu” czyli odczucie, że się kiedyś już gdzieś było, że się już kogoś spotkało, coś powiedziało…. Sytuacje te można między innymi tłumaczyć jako wspomnienia pochodzące z innych wcieleń, innych wymiarów. Możemy pamiętać kawałki rozmów, negatywne lub pozytywne wrażenia, przeżycia szkolne z bardzo wczesnych lat dziecięcych, fragmenty marzeń sennych lub wspomnienia z wycieczek astralnych. Zwykle takie wspomnienia są wywoływane jakimś szczególnym wrażeniem pochodzącym z obecnego środowiska. To może być jakiś ślad silnej emocji, w tym przypadku bez znaczenia czy negatywna czy pozytywna. Rejestrujemy wszystkie swoje odczucia, nawet takie, które wydają się nam bezsensowne.

           Ćwiczenia wyobraźni powodują rozwój naszych możliwości mentalnych, zwiększają elastyczność umysłu oraz możliwość swobodnego porozumienia się z własną podświadomością. Słowo psychometria czyli ESP (extra sensory perception), oznacza „mierzenie duszy”. Jest to zdolność odczytywania historii przedmiotów i ludzi, którzy mieli te przedmioty w posiadaniu, poprzez odczytywanie energii zapisanej na tych przedmiotach. Odczyty psychometryczne zwykle dotyczą przeszłości, ale mogą również odnosić się do sytuacji bieżących lub przyszłych.. Psychometrię dzielimy na: przedmiotową, lokacyjną oraz osobową. Z łatwością można rozpoznać, w których pomieszczeniach kto przebywał, jak często i ile czasu tam spędzał. Szczególnie łatwo są rozpoznawalne pomieszczenia, w których wydarzyły się tragedie życiowe. Dlatego też, przed wprowadzeniem się do nie nowego mieszkania, należy oczyścić i zneutralizować energie poprzednich mieszkańców. Nie wykonanie tych czynności może powodować dyskomfort mieszkania, różnego rodzaju zakłócenia, powoduje przejęcie programów i zdarzeń losowych od poprzednich mieszkańców, co w efekcie może być bezpośrednią przyczyną chorób i wypadków. Zawsze, przedmioty nas otaczające, pomieszczenia, w których mieszkamy, auto, którym jeździmy, ubrania, które nosimy, wszystko to przejmuje od nas nasze energie. Dlatego wskazane jest, by koniecznie jeszcze przed wprowadzeniem się do innego domu, zaczęcie jeżdżenia innym (po kimś) samochodzie, przed noszeniem po kimś biżuterii lub podobnymi innymi sytuacjami, energie poprzedniego właściciela zostały oczyszczone, zneutralizowane, a oczyszczone miejsce należy wypełnić energiami nowego właściciela. Jeżeli w jakimś mieszkaniu mieszka chory człowiek, to jego energia nie tylko „wsiąka” w mury, ale również w ziemię, nawet bardzo głęboko. Dlatego trzeba również przeprowadzić oczyszczanie tzw. pola morfogenetycznego i morfospirytualnego nie tylko mieszkania, ale też ziemi, na której został zbudowany dom. Warto, też, zbadać działkę przed jej kupieniem a najpóźniej przed rozpoczęciem budowy domu, bo czasami jest za późno, jak już dom stoi. Na interesującej nas działce mogła mieć miejsce jakaś bitwa, mogło być to antyczne miejsce cmentarne, albo miejsce straceń, egzekucji lub wzgórze samobójców.  Znanym przykładem może być cześć miasta Bielsko – Biała, zwaną Straconką, miejsce, na którym palono osoby podejrzane o czary.

            Oczywiście wiele osób lekceważy takie informacje, jako wymyślone, naukowo nie udowodnione, zakazane przez swoje wyznanie itp. Jednak bez wzg. na przekonanie, wyznanie lub własne zdanie, negatywne energie działają również na tych, w co nie wierzą w ich istnienie, a potem okazuje się, że dom jest jakiś nie do zamieszkania, niewygodny pomimo dużej powierzchni, smutny, przyciąga same złe zdarzenia losowe, albo coś chodzi po domu lub dzieją się zjawiska, nie wytłumaczalne przez logikę.

             Istnieje wiele teoretycznych prób wyjaśnienia zjawisk psychometrycznych. Jedną z nich jest metoda auryczna, według której wszelkiego rodzaju informacje otrzymujemy przy pomocy aury. Inną metodą jest metoda holograficzna – opiera się ona na teoriach fizyki kwantowej i badaniach pracy mózgu. Obie półkule mózgu pobierają te same informacje z otoczenia i przerabiają je do swoich indywidualnych potrzeb. U większości ludzi, lewa półkula jest półkulą dominującą. Przejmuje ona kontrolę nad życiem umysłowym człowieka. Powoduje to nadmierne logiczne podejście danego człowieka do każdej sprawy i zdarzenia, powoduje negowanie intuicji i twórczych aspektów własnego „ja”. Natomiast prawa półkula, zarządza kreatywnością, twórczością oraz możliwościami intuicyjnymi i odrzuca logikę. Według teorii holograficznej, funkcjonowanie mózgu opiera się na hologramie interpretującym wszechświat. Lewa strona mózgu konstruuje i analizuje rzeczywistość materialną i fizyczno – zmysłową, natomiast prawa część mózgu służy do wprowadzania poprawek do tego rzeczywistego świata, by móc przeprowadzać jego prawidłową interpretację. Dla przyśpieszenia nauki, podwyższenie kreatywności oraz sposobu pojmowania innej rzeczywistości, potrzebna jest synchronizacja półkul mózgowych. Synchronizacja półkul mózgowych pozwala na nabycie umiejętności przetwarzania informacji i własnych spostrzeżeń, modyfikacji stylu myślenia i percepcji, do których jesteśmy przyzwyczajeni.

             By osiągnąć ten stan powinniśmy nawiązać stały kontakt z naszą podświadomością. W tym celu należy nauczyć się sztuki relaksacji. Skutki napięć psychicznych zawsze lokują się w ciele fizycznym. Umiejętność rozluźniania ciała fizycznego ułatwia jego oczyszczanie z różnego rodzaju blokad psychicznych. Należy zastosować wygodną pozycję siedzącą i stosując medytacje ze światłem należy wysyłać energii światła i miłości do poszczególnych części swojego ciała. Metoda ta usuwa skutki stresów zapisanych w różnych rejonów ciała fizycznego. Oddech jest podstawową czynnością życiową. Relaksację fizyczną łączymy koniecznie z właściwymi ćwiczeniami oddechowymi. Rozróżniane są dwa rodzaje oddechów,  oddech żeński (lewy kanał energetyczny z lewą dziurką nosa) oraz oddech męski (prawy kanał energetyczny z prawą dziurką nosa). Kanały te zasilają tlenem prawą i lewą półkule mózgową. Podstawowa technika oddechu polega na przemiennym wykonywaniu wdechów jednym nozdrzem i wydechów drugim. Celem tych ćwiczeń jest całkowite odprężenie się fizyczne i psychiczne. Inną metodą uzyskania relaksacji i synchronizacji półkul mózgowych jest medytacja. Jest ona kluczem do zmiany sposobu postrzegania rzeczywistości przy pomocy zmienionych stanów swojej świadomości. Marzenia senne, „śnienie na jawie”, głębokie skupienie podczas czytania lektury, rozmyślania podczas biegania lub prowadzenia samochodu, podczas słuchania muzyki, oglądania jakiegoś filmu, zwiedzania nieznanych okolic, pod wpływem zjawisk natury (szum morza, wodospadu itp.) wszystko to, może spowodować zmiany świadomości.

            Spróbujcie zastosować na sobie ćwiczenia wizualizacji, relaksacji, medytacji i oddechu, a na pewno będziecie zadowoleni ze swoich efektów.

Krystyna Kwiecinski
www.hooponopono.com.pl

 

Twój horoskop

Baran
20.03-19.04
Byk
19.04-20.05
Bliźnięta
20.05-21.06
Rak
21.06-22.07
Lew
22.07-23.08
Panna
23.08-22.09
Waga
22.09-23.10
Skorpion
23.10-22.11
Strzelec
22.11-21.12
Koziorożec
21.12-20.01
Wodnik
20.01-18.02
Ryby
18.02-20.03

Ezoter na telefonie

Ezoter poleca

                                               


Oczyszczanie energetyczne ciała i przestrzeni


Liczniki

Ezoter poleca artykuł

Dlaczego fascynuje mnie Huna?

Ciąg dalszy artykułu. »


Najczęściej czytane

Najnowsze komentarze

Nasz ekspert

Prognoza wideo na czerwiec 2021

Zaćmienie Słońca, półkrzyż znaków kardynalnych oraz inne ważne astrologiczne zdarzenia. Czy wróci pandemia, co zapowiada Jowisz w znaku Ryb? Zapraszam do obejrzenia prognozy astrologicznej na czerwiec 2021.
więcej »