Cytat tygodnia

“Wszechświat to energia, która odpowiada na nasze oczekiwania.”

- James Redfield


Zapisz się do newslettera

Imię:
Email:

KartkiWyślij kartkę

Dowiedz się wszystkiego o Sobie

Podaj nam swoją datę urodzenia, swoje imię oraz płeć a powiemy Ci co Cię czeka w najbliższym roku, kto jest dla Ciebie idealnym partnerem
Data urodzenia
Najpopularniejsze Duchowy Rozwój

Psychometria czyli widzenie dotykiem

Autor Krystyna Kwiecinski, 14.04.2013


                                  
                                   Psychometria czyli widzenie dotykiem         W ostatnim artykule pisałam o telepatii i telesomatyce, o możliwościach człowieka w odbierania cudzych myśli oraz zdarzeń na odległość. Wszyscy ludzie  (w różnym stopniu) posiadają  powyższe możliwości, nazywane zresztą niesłusznie „paranormalnymi”.
         Od najmłodszych lat wpaja się dzieciom informacje, że tylko to istnieje, jest prawdziwe i realne, co odbierane jest przy pomocy pięciu zmysłów. Dlatego dzieci posiadające zdolności odbierania więcej jak pozwalają te zmysły, stopniowo tracą tą umiejętność, wierząc „mądrości” rodziców, nauczycieli i innych dorosłych.
         Wielu ludzi do dziś uważa, że postrzeganie ponad zmysłowe, moce mentalne, wiedza intuicyjna, zmienione stany świadomości – to zjawiska występujące wyłącznie u osób „nawiedzonych”. Istota ludzka dysponuje jednak wrażliwością daleko wykraczającą poza naukowo ustalony zakres percepcji, jak i sferę odbieranej rzeczywistości. Większość ludzi, za wyłączne źródła dostarczania wiedzy, uważa pięć zmysłów fizycznych. Człowiek posiadamy jeszcze „zdrowy rozsądek” czyli logikę, która analizuje wszystkie informacje uzyskane przy pomocy zmysłów fizycznych, przetwarza je, cenzuruje i ponoć ułatwia pojmowanie rzeczywistości. Zmysł intuicyjny jest wykorzystywany przez naszą podświadomość do wyrażania doświadczeń na  najsubtelniejszych poziomach. Jednak niestety człowiek najczęściej nie dowierza własnej intuicji, nie zdaje sobie sprawy z tego co i jak postrzega jego podświadomość. Na szczęście istnieje wiele sposobów by móc dotrzeć do podświadomości. Najczęściej stosowanymi metodami są hipnoza i medytacja. Obie metody uczą wolnego dostępu do głębszych pokładów umysłu.
          Intuicyjne poziomy podświadomości zawsze współpracują ze zmysłami fizycznymi. Poszerzenie możliwości wzroku jest widzeniem mentalnym czyli „jasnowidzeniem”. Rozszerzenie  słuchu jest mentalnym słyszeniem czyli „jasno-słyszeniem”. Rozszerzenie dotyku to jest dotyk mentalny czyli „jasno – czucie”. Węch i smak dają efekty mentalnego powonienia, oraz mentalnego smaku. Jasnowidzenie obejmuje wizje duchowe, sny, wyobraźnię, widzenie aury –w zasadzie całokształt postrzegania pozazmysłowego. Do zakresu słyszenia mentalnego należą głosy istot duchowych, „niebiańska” muzyka, i telepatia. Dotyk mentalny jest narzędziem przydatnym w odczytywaniu faktów z zaistniałych sytuacji i przedmiotów oraz w uzdrawianiu. Powonienie mentalne i smak mentalny służą do przekazywania różnych komunikatów za pośrednictwem wrażeń węchowych i smakowych. Cokolwiek się z człowiekiem dzieje, wszystko czego doświadcza i przeżywa, na wszystkich poziomach (fizycznym, emocjonalnym, mentalnym i duchowym ), jest gdzieś zarejestrowane i przetwarzane w jego podświadomości. Zawsze pozostawia ślad możliwy do odczytania. Dotyk mentalny jest najłatwiejszym zmysłem do uaktywnienia. Podstawowym zadaniem skóry jest ochrona organizmu, zbierania informacji, bodźców i przekazywanie ich do umysłu. Komórki skóry podlegają ciągłej regeneracji i mają zdolność ciągłego rozwijania wyższych wrażliwości na bodźce z otoczenia. Ciało człowieka jest otoczone aurą, która wymienia energetyczne informacje ze środowiskiem. Jest to wspaniały mechanizm, który wytwarza wiele rodzajów różnych energii, takich jak: energie dźwięku i światła, energie magnetyzmu i elektromagnetyzmu, energie elektryczności i wiele innych. Równocześnie posiada zdolność reagowania na przesył każdej z tych energii. Podświadomość uczestniczy w odbiorze tych odczuć. Możemy odczuwać nagle dyskomfort lub przyjemność i pozytywne przyciąganie. Będąc w jakimś miejscu, dotykając czegoś lub kogoś automatycznie uzyskujemy informacje, które docierają do świadomości inaczej niż przez klasyczny dotyk fizyczny. Jest to intuicyjna forma odbioru rzeczywistości. Każdy z nas pozostawia swoje energetyczne ślady na dotykanych przedmiotach. Są to nie tylko odbicia linii papilarnych, a przede wszystkim ślady posiadanej w danym momencie energii. Istnieją dwa podstawowe rodzaje śladów pozostawionych na dotykanych przedmiotach i w miejscach pobytu: ślady osobiste (odbijające poszczególne ludzkie doświadczenia lub ich cały ciąg) oraz ślady grupowe (czyli informacje o wszystkich co mieli kontakt z danym przedmiotem lub miejscem). Obecność tych ostatnich bardzo utrudnia odczyt pozostawionych komunikatów,  gdyż stwarzają one pomieszane ze sobą obrazy. Odczytywanie ich wywołuje różnego rodzaju nieskoordynowane odczucia emocjonalne. Przedmioty osobiste są naładowane energią uczuć ich właścicieli. Żeby odczytać informacje  z danego przedmiotu lub miejsca należy się dostroić do podstawowej informacji „śladowej”. W miejscach nazywanych „nawiedzonymi”, (w których „straszy”), zwykle miały miejsce wydarzenia o wielkim negatywnym ładunku emocjonalnym takim jak cierpienie, tortury lub tragiczna śmierć. Odbierając ślady takich zdarzeń odczuwa się  w tych miejscach zawsze nieprzyjemne emocje. Mogą być dreszcze, panika oraz chęć natychmiastowego opuszczenia tych miejsc. Z reguły są to stare cmentarze, zawalone budowle, miejsca dawnych bitew, wzgórza samobójców, miejsca wykonywania wyroków, obozy, miejsca straceń, bastylia i inne. Przedmioty pochodzące z takich miejsc (np. z wykopalisk  i odkrywek archeologicznych) są zawsze nasycone negatywnymi energiami osobistymi właściciela przedmiotu. Po skupieniu się na tych energiach i nawiązaniu kontaktu mentalnego z tymi energiami, można zobaczyć mentalne obrazy zdarzeń, które miały miejsce i odtworzyć ich przebieg. Można wniknąć w osobowość człowieka, który posługiwał się danym przedmiotem. Dostrajanie się do energii przedmiotu „świadka” lub miejsca trochę przypomina przewijanie taśmy starego filmu i odtwarzanie utrwalonego na niej zapisu. Są to przekazy podświadomości, które są repliką przeszłych wydarzeń, utrwalonych w energii „przedmiotu – świadka”. Trzeba pamiętać, że mogą wystąpi
 zakłócenia, spowodowane osobistymi wrażeniami i negatywnymi wspomnieniami osobowości odczytującego. Takie odczyty mentalnego dotyku nazywamy PSYCHOMETRIĄ. Czytanie przez dotyk i ciągłe rozwijanie tej metody powoduje dodatkowo skupianie się na własnych odczuciach oraz respektu do własnych doznań. Dzięki temu można uczyć się uświadamiania sobie szczegółów spraw pozornie nie mających znaczenia, można nabyć umiejętności rozpoznawania własnych reakcji na ludzi i wydarzenia. Dzięki temu można odkryć głębię własnej psychiki i nowe poziomy swojego życia wewnętrznego. Dzięki temu człowiek uczy się koncentracji swojego umysłu na szczegółach, które zwykle są nie widoczne. Koncentracja na szczegółach umożliwia dokładny opis przebiegu danego zdarzenia.
          Psychometrię dzielimy na przedmiotową, lokacyjną i osobową. W tej pierwszej uwaga skupia się na całej energii zawartej w przedmiocie i nawiązuje z nią kontakt z wykorzystaniem dotyku dłoni lub przez zbliżenie do czakry trzeciego oka, lub splotu słonecznego. Psychometrią bardzo interesują się służby śledcze. Ma więc ona duże zastosowanie w kryminalistyce i archeologii. Ułatwia zdobycie wiedzy na temat przeszłych zjawisk i zdarzeń. Ułatwia ustalenie miejsc pobytu osób zaginionych. W archeologii, psychometria odczytuje fakty z dziejów przedmiotu lub miejsca, oraz informacje o ludziach, którzy mieli z nim kontakt. Umożliwia to dalszy rozwój badan historycznych. Psychometria lokacyjna ma zastosowanie w badaniach radiestezyjnych gruntów w celu poszukiwania złóż mineralnych oraz wody. Każda struktura złożona z atomów ma swoją aurę. Atomy z materii zwanej ożywioną są aktywniejsze od tych z „nieożywionej”. Aura ludzka jest silnie nasycona różnymi wibracjami. Może rozciągać się na odległość nawet do 10m. Oddziałuje z aurami innych osób, a także z polami energetycznymi roślin, zwierząt i minerałów. Aura ludzka promieniuje energią elektryczną, a pochłania energię magnetyczną. Każda struktura atomowa może zostawić ślad w aurze człowieka, a aura z kolei pozostawia ślady we wszystkim z czym się spotyka, (mogą to być ludzie, rośliny, zwierzęta, minerały i inne przedmioty). Człowiek pozostawia wszędzie ślady, gdziekolwiek się znajdzie. Dlatego np. na wykładach lubimy siedzieć zawsze na tym samym miejscu, w restauracji przy tym samym stoliku, w kościele na tej samej ławce, bo tam są już nasze „ślady energetyczne”. W swoim pokoju czujemy się najlepiej. W nowym domu musimy przyzwyczaić się do nowych energii. Podobnie jest z wymianą mebli, do których  musimy przywyknąć zostawiając na nich swoje ślady. Przedmiotami szybko wchłaniającymi energię są bawełna i włókna naturalne. Dobrymi przewodnikami są również metale, które jednak szybko tracą przejęty ładunek. Przedmioty drewniane trudniej poddają się energetyzacji, natomiast dłużej ją utrzymują. Należy pamiętać, że w starych budowlach, zamkach, dworkach energie mieszkańców osadzały się przez wiele lat w murach i tynkach. Pamięć różnych wydarzeń, nawet z kilku wieków jest zakodowana w tych ścianach. Dlatego w takich miejscach można zetknąć się ze zjawiskiem odtworzenia tych energii. To są zamki, w których „straszy”. Tynki i mury pokazują przeszłe zdarzenia jak w starym filmie. Kiedyś zwiedzaliśmy stary zamek w jednym z niemieckich miast. Było tam muzeum sztuki. W jednym z pokoi wystawowych rozpoznaliśmy energetycznie byłą kaplicę, pomimo, że teraz żaden przedmiot tam się znajdujący, na to nie wskazuje. W innym pomieszczeniu odczuliśmy grobową energię. Okazało się, że były tam worki z ziemią pozbieraną z obozów koncentracyjnych i z miejsc straceń. Zeszliśmy na dolny poziom i tam dopiero czekała niespodzianka. Odczucie duszenia było tak silne, że po kolei uciekaliśmy na zewnątrz zamku. Okazało się że w dawnych wiekach w ścianach tego pomieszczenia byli żywcem zamurowani jeńcy wojenni. To była nasza osobista reakcja i odbiór negatywnych energii znajdującej się w murach. Gorzej było przy zwiedzaniu kaplicy czaszek koło Kudowy Zdroju. Jeżeli ktoś tam nie był to nie wie, że cała kaplica, ołtarz, świeczniki i dekoracje zrobione są z prawdziwych czaszek ludzkich i kości zebranych na pobliskich polach bitewnych i specjalnie do tego celu spreparowanych. W podziemiach kaplicy jest  zbiorowisko kości i czaszek. Energia tego miejsca jest bardzo negatywna. Po wyjściu z tej kaplicy koniecznie trzeba się oczyszczać z energii tej kaplicy.
             Oczywiście nie wszyscy tak samo reagują na zwiedzane muzea i zawarte w nich energie przeszłości. Każdy człowiek ma inną wrażliwość i inny  odbiór rzeczywistości. Dlatego reakcje i odczucia mogą być zupełnie inne. Badania mózgu, teorie holograficzne i odkrycia fizyki kwantowej pomagają zrozumieć mechanizm niektórych zjawisk parapsychicznych, takich jak psychometria, a nawet reinkarnacja. W codziennej praktyce, psychometria jest używana przez radiestetów, do poszukiwania wody, minerałów i zaginionych ludzi oraz przez bioterapeutów do dotykowego sprawdzania bolesnych i chorych części ciała i zablokowanych punktów na meridianach. Osoby zainteresowane takimi możliwościami mózgu powinny spróbować treningu odbioru nagromadzonych energii na różnych przedmiotach, budynkach czy terenach.

 

Krystyna Kwiecinski

www.hooponopono.com.pl


 

Twój horoskop

Baran
20.03-19.04
Byk
19.04-20.05
Bliźnięta
20.05-21.06
Rak
21.06-22.07
Lew
22.07-23.08
Panna
23.08-22.09
Waga
22.09-23.10
Skorpion
23.10-22.11
Strzelec
22.11-21.12
Koziorożec
21.12-20.01
Wodnik
20.01-18.02
Ryby
18.02-20.03

Ezoter na telefonie

Ezoter poleca

                                               


Oczyszczanie energetyczne ciała i przestrzeni


Liczniki

Ezoter poleca artykuł

Gdy Słońce w 1927 roku figurowało na 13° znaku wodnika świat przywitał Kenneth Wilbur Anglemeyer. Prezentując się pod ?gniewnym? nazwiskiem ? Anger, podpięty do roli producenta i reżysera filmowego przekraczał wytyczone granice w audiowizualnej estetyce. »


Najczęściej czytane

Najnowsze komentarze

Nasz ekspert

Prognoza wideo na październik 2020

Potężny półkrzyż znaków kardynalnych na nowiu i superopozycja na pełni. Przed nami kolejny wstrząsowy i dramatyczny miesiąc pod znakiem II fali covid-19 i zawirowań na rynkach gospodarczych. Co nas czeka w październiku? Zapraszam do obejrzenia prognozy wideo na październik 2020.
więcej »